Еднопосочно 3D решение за печат

Еднопосочно 3D решение за печат

Макар че триизмерното печатане обхваща автомобилната, космическата промишленост, потребителските стоки, здравеопазването, образованието, дизайна на архитектурата, играчките и други области, но поради ограниченията на печатни материали, продуктът остава на ниво модел. Това означава, че в момента предимството на 3D технологията за печат е главно да се съкрати времето на фазата на проектиране, да се направи моделът на проектанта по-удобен. , например, в традиционния производствен процес, без значение каква индустрия, дизайнерските чертежи, трябва да бъдат разделени на отделни елементи, да се отвори мухъл и след това да се сглоби, неговия недостатък, че ценовият цикъл е дълъг. Когато дизайнерът коригира модела, отново са едни и същи стъпки отново - цикълът. И при 3D отпечатване, рисунките на дизайнера могат бързо да станат реални неща, а след това да отворят плесен, мащабно масово производство. Значението на технологията за триизмерно печатане, икономията на време на повече лъжи в дизайна.