Решение за едноцветно печат

Решение за едноцветно печат

Като популярни и ежедневно използвани стоки, рекламните химикалки продължават да бъдат сред най-ефективните рекламни подаръци. Те са икономически ефективни, лесно се съхраняват и се радват на получателите, защото всеки трябва да напише.